Vaše komentáře

Při hromadném zpracování dat je tato cesta bohužel neefektivní. Nezbývá než počkat, třeba někdo z uživatelů náš nápad podpoří.