Vaše komentáře

Souhlasím. Jakýkoli import je lepší řešení než zapisování ručně. Pošlete návrh, která data by tam měla být zahrnuta. 

Aktuálně používáme Money S4.

Nezapomínejme také na analýzy týkající se zisku. Obrat je zavádějící. U každé analýzy sledující obrat, by měla být možnost přepnout na analýzu sledující zisk.