+5
Dokončeno

Google Calendar - info o "Klientovi" či "Kontaktní osobě"

Anonymní Před 5 roků v Google synchronizace aktualizováno od RAYNET Před 4 roky 4

Bylo by možné přidat do Předmětu schůzky, která se exportuje do Google kalendáře také název firmy či jméno osoby? 


Takto je v kalendáři vidět pouze název schůzky, ale není jasné s kým je...

Jméno a příjmení:
Lukáš Cypra
zlepšení ergonomie
Zaplánováno

Skvělý nápad, co Vás napad! Jednoduchá úprava, velký přínos. Děkujeme, hážeme do stroje.

Díky, budu se těšit :)

Ve vývoji
Dokončeno

Velká věc se podařila. U každé aktivity teď v závorce uvidíte, s kým je aktivitu potřeba řešit. Tak vyzkoušejte :) Za RAYNET, Magda

Komentování vypnuto