+1

Vkládání datumu obecně

Anonymní Před 1 rok 0

Při vkládání datumu v libovolném formuláři musím vždy rozkliknout nabídku a vybrat si položku. Datum nelze vepsat ručně. Což je z mého pohledu neergonomické.

Vyhovovalo by mi, kdyby bylo možné vyplnit pole ručně. Podobně jako je to například v MS Outlook, kde můžu napsat datum, ale i slovní vyjádření typu "dnes", "zítra", "včera".

Jméno a příjmení:
Rostislav Dušek