0

Možnost nastavit více lidí v participantech, jakožto odesílatelů.

Anonymní Před 2 roky 0

Mít možnost při archivaci emailu, kdy se řeší problém při více lidech ne jenom dvou osob, kdy jeden je příjemce a druhý je odesílatel. Aby byla možnost zapojit všechny ze skupiny v emailu. 

Jméno a příjmení:
Veronika Páleničková