+1

Diskusia - ukončenie zobrazovania

Anonymní Před 2 roky 0

Pri ukončení projektu, obchodného prípadu, či úlohy by bolo vhodné, aby sa diskusia automaticky prestala zobrazovať na panely nástenky.Aktívne diskusie, nakoľko sa stáva neaktívnou.

Jméno a příjmení:
Ľubomír Vavrek