+1

Predajná cena na viac ako 2 desatinné miesta

Anonymní Před 2 roky 0

Pri vytváraní obchodného prípadu mi chýba možnosť zadať jednotkovú cenu na viac ako 2 desatinné miesta. Predávame tovar, ktorý má relatívne malú jednotkovú cenu vypočítavanú až na 4 desatinné miesta, avšak pri niekoľko sto kusoch sa to na výslednej cene ponuky prejaví.
Teraz musíme zadávať cenu v Raynete na 2 desatinné miesta, čo nie je vyhovujúce, nakoľko strácame na tom my.

Jméno a příjmení:
Peter Horník