+3

Vylepšenie Úloh pridaním tlačítok "V riešení" a "Neúspech" hneď vedla tlačítka "Mám hotovo"

Pali Před 3 roky v Aktivity 0

Pri úlohách mi častokrát veľmi chýba zavedenie stavu "V riešení", kde by sa v kalendári graficky zobrazil stav napr. zmenou výplne rámčeka ... a následne tlačítko "Neúspech" pre zvýraznenie neúspešných alebo nezvládnutých úloh, tiež s vlastnou grafickou vizualizáciou, napr. červená farba rámčeka či iný vzor šrafovania ako pri splnenej úlohe.


Úplne ideálne by bolo tiež nastavenie stavu úlohy pridaním týchto tlačítok v kalendári pri kliknutí pravým tlačítkom myši pod možnosťou "Nastaviť: Realizované"- bez toho, aby som musel otvárať úlohu.


Cieľ: Získať ešte lepšiu a efektívnejšiu kontrolu nad naplánovanými úlohami, vďaka čomu budeme vedieť nasadiť Raynet aj na ostatných zamestnancov, nielen obchodníkov.


  • testoval som to na vlastných "Kategóriách"- testovanie úspešné, ale zdĺhavé - jednoznačná potreba tlačítok "V riešení" a "Neúspech" - poprípade by bolo super v rámci efektivity aspoň zaviesť funkciu zmeny "Kategórie" úlohy  hneď po kliknutí pravým tlačítkom myši.


Jméno a příjmení:
Pavel Sýkora