0

Export Klientů + osob vč. osob s vedlejší vazbou na klienta

Anonymní Před 4 roky v Filtry aktualizováno od Anna Ševčíková Před 4 roky 2

Při exportu seznamu Kontakty vč. osob zařadit také osoby s vedlejší vazbou (nebo vytvořit možnost nového typu exportu Kontakty vč. osob s vedlejší vazbou)


Využití:

osoby zaměstnané u nějaké firmy, ale zároveň podnikající jako živnostníci nebo s funkcí (jednatel, ext. spolupracovník, bývalý zaměstnanec apod.) v jiné firmě mají vytvořenou hlavní vazbu na svého zaměstnavatele a vedlejší vazbu na další subjekt


V současné době není možné vytvořit export seznamu tak, aby bylo vidět, kde všude je tato osoba aktivní a angažovaná (důležité např. pro networking)


Může být zajímavá funkce i pro uživatele Raynet CRM, kteří pracují s rodinnými vazbami (ať už ve vztahu partnerů nebo potomků) - napadají mě školy, kroužky, rodinná centra apod. Případně HR agendu se sledováním profesní angažovanosti kontaktní osoby.

Jméno a příjmení:
Anna Ševčíková

Aničko zdravím,

aktuálně tohle můžeme vyexportovat přes detail dané osoby. V záložce Historie -> Vazby na Klienty. V záhlaví pak najdete Exportovat. 


Nestačilo by Vám to takto?

Při hromadném zpracování dat je tato cesta bohužel neefektivní. Nezbývá než počkat, třeba někdo z uživatelů náš nápad podpoří.