+7

Řazení položek v číselnících dle abecedy

Anonymní Před 4 roky v Filtry aktualizováno od Pavla Před 2 roky 6

Velmi prosím o spuštění automatické řazení číselníků. Je v Raynetu hodně a nevěřím vašemu argumentu, že jsou uživatelé rádi, že se to nijak neřadí. Když jsou pak v každém číselníku desítky položek, je to neudržitelné. Produktové řady, kategorie, nová volitelná pole, obory... já fakt nechápu, kdo může chtít, aby se to nijak neřadilo. Je to zcela nelogické... a i kdyby, tak alespoň mít nějakou možnost si v nastavení vybrat, zdali řadit automaticky, či manuálně. Zrovna pro nás je to peklo. :(

Jméno a příjmení:
Viktor Nový

Zdravím, reálně po tom není taková poptávka a je umožněno ruční zařazení, aby byla zachována univerzálnost. Podle zájmu pak určitě budeme přemýšlet i o "automatickém abecedním řazení". Uvidíme tedy :)

Tak my se k tomu připojujeme. 

nemyslím si, že by nebyla poptávka, ale možná není představivost na straně uživatelů.

také si myslím, že řazení je přirození a každá databáze nějaké řazení vyžaduje nebo alespoň umožňuje.

Peace

...řazení je přirozené... (nikoli přirození)

:) Tak ono tam to řazení je, jen je automatické podle data přidání nové položky. A když to není dostačující, můžete ručně přesunout podle potřeb. Ale jak říkám, naše kapacity nejsou nafukovací, a proto musíme vážit, co do CRM přidávat a na co ještě nedozrál čas. A i to je smysl tohoto nápadovníku. Za RAYNET, Magda

Tohle bych si strašně moc přál!!! Řadit např. obory mě ničí!!

Jakýkoliv číselník, který mají uživatelé možnost editovat, volně přidávat další položky, je bez abecedního řazení naprosto nepoužitelný pro analýzy. Běžný uživatel možná nepotřebuje info, z jakých oborů má nejvíce tržeb, schůzek atp., ale pro analytickou práci manažera je pak seznam oborů, kam lze přidat cokoliv v jakékoliv podobě, docela zbytečný. Možná ve verzi propojené s Merkem dochází k vyplnění oboru klienta dle číselníku NACE automaticky? Je to tak? Nešlo by aspoň pole obor rozšířit na 2 možnosti zadání oboru? Jeden dle NACE z obchodního rejstříku a jeden s uživatelsky editovatelným, upřesňujícím popisem oboru činnosti?