0
Dokončeno

Více obchodních nástěnek pro různé kategorie obchodních případů

Jarka Kořená Před 4 roky v Obchod aktualizováno od RAYNET Před 4 roky 4

Možnost vytvořit více obchodních nástěnek pro různé obchodní případy firmy (nebo možnost zobrazit pro různé kategorie OP také různé sady stavů OP). Různé produkty-aktivity mají u nás rozdílný průběh OP a hodilo by se nám je mít odděleně na dvou (příp. více) nástěnkách nebo moci zakliknutím kategorie zobrazit jen určitou sadu stavů OP. Příklad: u finančního zprostředkování používáme stavy OP poptávka - konzultace - investiční/zdravotní dotazníky - příprava smluv - podepsání klientem - podepsání námi - odeslání smluv ke klientovi atd. U prodeje školení je to jen poptávka - schůzka - zaslání nabídky. Mít je všechny pohromadě je matoucí. 

Jméno a příjmení:
Jarka Kořená

Napadá mě v tomto směru si jednotlivé sady stavů rozlišit barevně. Tedy stavy ohledně finančního poradenství budou zeleně, prodej školení bude červeně atd. Na první pohled byste pak viděli, jak si který obchodní proces stojí.
Nebo si pro jednotlivé procesy uložit vlastní filtry. 

Tím, že hierarchizace stavů zatím v CRM není, nedokážeme vytáhnout ani více obchodních nástěnek. 

Zaplánováno
Ve vývoji
Dokončeno

S velkou slávou sděluji světu, že RAYNET už umí více obchodních nástěnek a hlavně více typů obchodů. Mrkněte zde, jak to funguje https://podpora.raynet.cz/hc/cs/articles/360000810283-Verze-2-74-0 

Za RAYNET, Magda

Komentování vypnuto