+1
Vývoj na míru

export obchodního případu

Anonymní Před 4 roky v Export dat a tisk. sestavy aktualizováno od RAYNET Před 4 roky 1

Uvítali bychom u obchodního případu před jeho exportem do PDF možnost zakliknutí exportovaných údajů - kontext záznamu, evidované údaje a u jednotlivých oblastí volitelných polí. Jelikož bych ráda exportovala u různých typů OP různé údaje. Pokud by toto nešlo, tak tedy alespoň možnost nastavit, zda se údaj má či nemá exportovat i u evidovaných údajů a kontextu a naplánovaných aktivit stejně jako to jde u volitelných polí. A u zatržítek (Ve volitelných polích) přidat možnost, export pouze když je zatrhnuto, jelikož všechny ostatní pole se exportují jen když jsou vyplněná, ale zatržítka vždy, což je také logické, proto by to vyřešila právě ta možnost exportovat jen když je zatrhnuto..

Jméno a příjmení:
Eva Pustelník
Vývoj na míru
Komentování vypnuto