+14

Místo šablony pro import mít možnost importovat vlastní XLS a mapovat pole se sloupci

Lukas Cypra Před 4 roky v Import dat aktualizováno od RAYNET Před 4 roky 1

Při importu kontaktních osob či klientů bych uvítal možnost mapování polí z vlastního XLS / CSV dle toho názvů polí v tomto souboru

  1. Zásadní = iImportovat jde pouze část polí, které Raynet obsahuje, takže data umístitelná do jiných se ztrácí (narozeniny, odkaz na sociální sítě, adresa, vlastní pole atd.). Tato data je pak nutné doplnit ručně, což je pracné a generuje další chyby a opominutí
  2. Podružné = nebylo by nutné si relativně dlouho a pracně hrát s daty v existující databázi

Jak jsem z Raynetu nadšen, tak import dat je pekelný :(

Jméno a příjmení:
Lukáš Cypra
zlepšení ergonomie

Díky za zpětnou vazbu. Souhlasím s tím, že prvotní investice do importu může být velmi náročná hlavně časově. A čím kvalitnější importní nástroj, tím lépe. :)
Ve vývoji RAYNETu je to velké téma na delší dobu, ve kterém hraje roli několik proměnných. Je třeba se pobavit o názvosloví polí z jiných systémů a tak trochu sjednotit jejich jazyk. Formátování importní šablony také není náhodné a má své opodstatnění, protože chceme, aby se vše dostalo tam, kam má. V neposlední řadě je zde velký otazník nad importem do volitelných polí, která mohou mít různé podoby (zatržítko, text, číselník,..) a jejich logika a chování v CRM je odlišná (jednou chci přepsat pole, jindy zase doplnit stávající, někdy smazat,..). Proto i import  nástroj musí být odlišný a promyšlený do posledního možného scénáře.

Podtrženo, sečteno, jde o velkou věc, která potřebuje svůj čas, diskuzi a pořádné otestování. Ale malými krůčky se blížíme k vysněné realitě. :)

RAYNET tým